Drugi publiczny przetarg na dzierżawę pomieszczeń w MDK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych
ul. św. Jana Pawła II 2, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 224 10 33

na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami), §3, §6 i §16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 942)

o g ł a s z a

drugi publiczny nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę pomieszczeń
w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ulicy św. Jana Pawła II 2 w Łaziskach Górnych o powierzchni użytkowej 11,25 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o charakterze handlowo-usługowym.

Tutaj możesz pobrać pełną treść ogłoszenia: Ogłoszenie_drugi przetarg 2018_11,25m