Język angielski dla UTW

Od 12 października będą się odbywały dodatkowe zajęcia języka angielskiego skierowane do członków UTW, którzy uczestniczyli w nich w roku poprzednim. Zapraszamy w każdy czwartek o godz. 17.30 (sala nr 47). Odpłatność – 5 zł/ zajęcia.