Kluby i kółka w MDK w roku szkolnym 2017/2018

KLUBY I KÓŁKA w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych w roku szkolnym 2017/2018

MDK w Łaziskach Górnych, ul. św. Jana Pawła II 2

Dziecięcy Zespół Artystyczny „Radość” środy, godz. 16.00-18.30 piątki, godz. 16.00-17.30
przesłuchania nowych członków:
środy, 6 i 13 września, piątki, 8 i 15 września,  godz. 16.00-17.00 (dla dzieci od 7 roku życia, należy przygotować dwie piosenki)
Odpłatność: 25 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Zumba dla dzieci w wieku od 6 lat:
środy, godz. 17.30-18.15
pierwsze spotkanie: 4 października
Odpłatność: 25 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Capoeira grupa początkująca od 5 lat:
wtorki, godz. 16.45-17.45
spotkanie organizacyjne: 3 października, godz. 16.45
grupa zaawansowana:
wtorki, godz. 17.50-18.50
Odpłatność: 25 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Arabeska grupa młodsza (dla dzieci w wieku 3-5 lat):
poniedziałki, godz. 16.00-17.00
pierwsze spotkanie: 4 września
grupa starsza (dla dzieci w wieku 6-10 lat):
poniedziałki, godz. 17.00-18.00
pierwsze spotkanie: 4 września
Odpłatność u instruktora
NOWE!
Muzyczne Agu-gu
dla dzieci w wieku 0-3 lat:
piątki, godz. 10.00-11.00
pierwsze spotkanie: 6 października
Zapisy pod numerem telefonu 506 504 478
Odpłatność u instruktora
Kółko plastyczne dla dzieci od 5 lat
(
prowadząca – Iwona Germanek)poniedziałki, godz. 15.30-17.30pierwsze spotkanie: 2 października
Odpłatność: 25 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Fabryka kreatywności czwartki, godz. 16.30-18.00
pierwsze spotkanie: 5 października
Odpłatność: 25 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Warsztaty plastyczne
dla młodzieży i dorosłych
(nauka malarstwa i rysunku, konsultacje i korekty, wiedza o sztuce)
środy, godz. 18.00-21.00
pierwsze spotkanie: 4 października
Odpłatność: 25 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
NOWE!
Pracownia fotografii alternatywnej
(dla młodzieży od 14 roku życia)
czwartki, godz. 18.00-19.30
pierwsze spotkanie: 5 października
Odpłatność: 25 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Kółko fotograficzne „M42” dla osób od 18 roku życia:
poniedziałki, godz. 18.00-21.00
pierwsze spotkanie: 2 października
Teatr „Baza” piątki, godz. 17.30-19.00
pierwsze spotkanie: 6 października
Odpłatność: 25 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Kółko szachowe dla dzieci grupa początkująca:
wtorki, godz. 15.40-16.40
pierwsze spotkanie: 3 października
II grupa – kontynuacja:
wtorki, godz. 16.40-17.40
pierwsze spotkanie: 3 października
Odpłatność: 25 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Pilates I grupa (express brzuszki):
czwartki, godz. 18.30-19.30
pierwsze spotkanie: 21 września
II grupa (turbo spalanie):
czwartki, godz. 19.30-20.30
pierwsze spotkanie: 21 września
Odpłatność: 25 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Język niemiecki kontynuacja – grupa średnio zaawansowana:
wtorki, godz. 15.15-16.15
pierwsze spotkanie: 3 października
Odpłatność: 25 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Spotkania przy remiku Kafe Klacz wtorki, godz. 17.00-20.00
pierwsze spotkanie: 3 października
Odpłatność: 25 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Zapraszamy również na próby chórów 
Chór mieszany „Echo” poniedziałki, środy, godz. 17.00-19.00
Grupa wokalna „Camerton” wtorki, godz. 19.00-21.00

 

MDK w Łaziskach Średnich, ul. św. Barbary 17

Amatorski Klub Filmowy
„Nurt 58”
piątki, godz. 17.00
Klub skatowy poniedziałki, godz. 17.00
Chór mieszany „Moniuszko” wtorki, godz. 16.00-18.00
(próby w salkach katechetycznych)

MDK w Łaziskach Dolnych, ul. Szkolna 6

Chór mieszany „Wanda” wtorki, piątki, godz. 18.00-20.00
Zajęcia świetlicowe od poniedziałku do piątku, godz. 14.00-18.00