Latino solo dla pań. Odwołane zajęcia

w dniu

Informujemy, że zajęcia Latino solo dla pań dla słuchaczek UTW podczas ferii zimowych (29 stycznia – 9 lutego) zostają zawieszone.

Zajęcia zostaną odrobione w czerwcu.