Wyjazd do Wrocławia na jarmark adwentowy

2 grudnia zapraszamy na wyjazd na jarmark adwentowy do Wrocławia.
W programie zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
Wyjazd z Łazisk Górnych o godz. 9.00 z zatoczki przed MDK.
Koszt wyjazdu dla słuchaczy UTW – 70 zł, pozostali – 80 zł.
Zapisy oraz wpłaty przyjmuje sekretariat MDK w Łaziskach Górnych, tel. 32 224 10 33.