Historia

Trochę historii…

1958 r. – oddanie do użytku Miejskiego Domu Kultury,
1987 r. – MDK zostaje przekazany Hucie „Łaziska” i od tego czasu działa jako placówka zakładowa,
1.01.1995 r. – placówka wraca pod skrzydła Urzędu Miejskiego,
1.12.1998 r. – przejęcie byłego ZDK KWK „Bolesław Śmiały” przez Miejski Dom Kultury,
1.01.1999 r. – utworzenie kolejnej filii tym razem w Łaziskach Dolnych,
1.10.2001 r. – Miejski Dom Kultury staje się wydawcą lokalnego czasopisma „Gazeta Łaziska”,