Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

I. Właściciel witryny Miejskiego Domu Kultury Łaziska Górne

 1. Właścicielem witryny internetowej znajdującej się pod adresem www.mdk.laziska.pl jest Miejski Domu Kultury ul. św. Jana Pawła II 2, 43-170 Łaziska Górne
 2. Za treść publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu

II. Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych publikowane są jedynie dla celów informacyjnych
  i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym www.
 3. mdk.laziska.pl chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych.
 4. Korzystanie z serwisu internetowego Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

III. Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych  w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r.; poz. 880).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych.
 5. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych.
 1. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych  na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
 2. wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
 3. wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych  poprzez podanie źródła w postaci mdk.laziska.pl – Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych.
 4. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r. poz. 880).
 5. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

IV. Zakres odpowiedzialności Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu internetowego lub serwisów, do których linki są zamieszone w serwisie, a w szczególności za szkody będące następstwem:

a) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
b)niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

V. Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.