filia Łaziska Dolne

Kluby i kółka działające w MDK w roku szkolnym 2017/2018

Chór  „Wanda”
wtorki, piątki, godz. 18.00-20.00

Chór został założony w 1913 roku w Łaziskach Dolnych. Z krótkimi, ale licznymi przerwami, istniał do 1967 roku. Po 35-letniej przerwie – z inicjatywy lokalnej społeczności oraz proboszcza parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Łaziskach Dolnych Gerarda Kapicy doszło do jego reaktywacji.
Dyrygent: Maria Słowik-Tudzierz, prezes: Urszula Włochińska.

***

Zajęcia świetlicowe
Filia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00

W filii Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Dolnych codziennie odbywają się zajęcia świetlicowe, w których mogą brać udział zarówno dzieci, jak i młodzież. To nie tylko bezpieczna forma spędzania wolnego czasu, ale również szansa na rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności.

***