Rada słuchaczy

PRZEWODNICZĄCA: Barbara Kamycka
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: Halina Rzytka
SEKRETARZ: Pelagia Pepke
SKARBNIK: Józef Erkier

CZŁONKOWIE:
Zofia Strzoda
Urszula Piasecka
Janusz Skrobot
Romualda Kulicz