Rada słuchaczy

Rada słuchaczy w roku akademickim 2018/2019:

PRZEWODNICZĄCA: Barbara Kamycka
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: Halina Rzytka
SEKRETARZ: Pelagia Pepke
SKARBNIK: Józef Erkier

CZŁONKOWIE:
Renata Golda
Romualda Kulicz
Urszula Piasecka
Janusz Skrobot
Zofia Strzoda
Joanna Żurek