Rada słuchaczy

Rada słuchaczy w roku akademickim 2017/2018:

PRZEWODNICZĄCA: Barbara Kamycka
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: Halina Rzytka
SEKRETARZ: Pelagia Pepke
SKARBNIK: Józef Erkier

CZŁONKOWIE:
Zofia Strzoda
Urszula Piasecka
Janusz Skrobot
Romualda Kulicz

Ponowne wybory do Rady już 4 października podczas inauguracji nowego roku szkolnego.
Początek o godz. 17.00.