Wycieczki

8 października zapraszamy na wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na musical pt. „Billy Elliot”.
Wyjazd z Łazisk Górnych o godz. 15.45 z zatoczki przed MDK. Przedstawienie o godz. 17.00. Koszt wyjazdu dla słuchaczy UTW – 55 zł,
pozostali 65 zł. Zapisy i jednoczesne wpłaty przyjmuje sekretariat MDK w Łaziskach Górnych do 20 września. Ilość miejsc ograniczona.

***

2 grudnia zapraszamy na wyjazd na jarmark adwentowy do Wrocławia.
W programie zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
Wyjazd z Łazisk Górnych o godz. 9.00 z zatoczki przed MDK.
Koszt wyjazdu dla słuchaczy UTW – 70 zł, pozostali – 80 zł.
Zapisy oraz wpłaty przyjmuje sekretariat MDK w Łaziskach Górnych, tel. 32 224 10 33.