Warsztaty techniczne LEGO dla dzieci. Kolejne spotkanie

W sobotę, 13 maja, w godz. 10:00–11:00, Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych zaprasza dzieci w wieku 7–14 lat na bezpłatne warsztaty FACHMAN.

Warsztaty techniczne dla dzieci będą prowadzone z wykorzystaniem klocków LEGO „Fachman”.
Korzystając z zestawów edukacyjnych opartych na klockach LEGO, stworzone zostaną dla uczestników atrakcyjne warunki do nauki opartej o eksperyment, stymulującej ciekawość świata i pozwalające realizować tematy związane z techniką.

Projekt skierowany do dzieci Miasta Łaziska Górne.

Zajęcia są nieodpłatne.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY: tel. 731 695 279.
Prosimy dzwonić po godz. 16:00

Ilość miejsc ograniczona!

***

Warsztaty będą prowadzone przez Stowarzyszenie „SK”.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Łaziska Górne.