Dyżury Forum Seniorów Powiatu. Karta Seniora

Informujemy, że od października w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 11.00-12.00 będą pełnione dyżury przez członków Forum Seniorów Powiatu.

Dyżury będą pełnić członkowie Forum Powiatowego: Jolanta Chrost, Halina Rzytka i Joanna Żurek.

W czasie pełnienia dyżurów będzie wydawana Ogólnopolska Karta Seniorów. Będzie ona wydawana zainteresowanym osobom, które ukończyły 60. rok życia, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Karta jest bezpłatna, bezterminowa, ważna na terenie całego kraju.