Haft śląski. Warsztaty

12 września w godz. 16:00-19:00 zapraszamy do MDK na warsztaty haftu śląskiego.

Warsztaty poprowadzi Piotr Szafrański – twórca ludowy, autor wzornika „Hafty śląśkie”.

Zapisy przyjmuje księgowość MDK, tel. 32 224 10 33.

Koszt – 50 zł. Gwarancją uczestnictwa w warsztatach jest wpłata na konto nr:
MBS Mikołów 79 8436 0003 0000 0026 8457 0004

Materiały podstawowe w cenie warsztatów. Tamborek do dyspozycji na czas warsztatu.

Ilość miejsc ograniczona!