Kluby i kółka. Odpłatność za grudzień

Opłaty za udział w klubach i kołach zainteresowań w MDK w grudniu 2022:

 • Robokids (zajęcia 3, 10 i 17 grudnia)
  – grupa młodsza – 90 zł
  – grupa starsza – 105 zł
 • Teatr BAZA i Mała BAZA (2, 9 i 16 grudnia) – 37,50 zł
 • Mozaika artystyczna
  – Łaziska Górne (zajęcia 7 i 14 grudnia) – 25 zł
  – Łaziska Dolne (zajęcia 8 i 15 grudnia) – 25 zł
 • Taneczne dzieciaki
  – Łaziska Górne (6 i 13 grudnia) – 25 zł
  – Łaziska Dolne (5 i 12 grudnia) – 25 zł
 • Fabryka kreatywności (5 i 12 grudnia) – 25 zł
 • Szachy (6 i 13 grudnia) – 25 zł
 • Fotografia alternatywna (6 i 13 grudnia) – 25 zł

Wpłat można dokonywać w kasie MDK lub przelewem na konto MDK nr 79 8436 0003 0000 0026 8457 0004 (w tytule proszę podać imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć i miesiąc, za który wnoszona jest opłata).