Nowy numer konta bankowego MDK!

Numer nowego konta:

MBS Mikołów 79 8436 0003 0000 0026 8457 0004

Numer dotychczasowego konta (ING) wygaśnie z dniem 29 lutego 2022 r.