Ilustracja do bajeczki. Konkurs on-line

w dniu

Wpuśćmy nieco bajkowego świata w naszą rzeczywistość – podczas ferii, jakich nigdy dotąd nie było i – mamy nadzieję – już więcej nie będzie. Jednym ze sposobów na zaczarowanie rzeczywistości może być udział w wirtualnym konkursie plastycznym, który proponuje dla dzieci z Łazisk Górnych Miejski Dom Kultury. Po prostu użyj swojej ulubionej techniki plastycznej, żeby uchylić nam drzwi do niezwykłego świata bajek. Może Wy też jesteście jego częścią?

FERIE 2021

REGULAMIN  WIRTUALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

Ilustracja do mojej ulubionej bajeczki

 • Organizator: Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 10 roku życia zamieszkałych w Łaziskach Górnych.
 • Zadanie konkursowe: stworzenie pracy plastycznej stanowiącej ilustrację do bajki. Prace nie mogą kopiować prac powszechnie znanych lub wcześniej publikowanych, organizatorzy promują prace oryginalne, charakteryzujące się naturalnością wypowiedzi i pomysłowością wykonania.
 • Cel:
  • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • nabywanie umiejętności samodzielnego interpretowania tekstów i obrazów.
 • Uczestnicy: Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I kategoria: dzieci do 6 roku życia
 • II kategoria: dzieci w wieku 7-10 lat
 • Warunki konkursu:
 • technika wykonania pracy: dowolna (grafika, rysunek, malarstwo, inne techniki, wyklejanka, collage itd.) z wyłączeniem technik komputerowych,
 • format pracy: maksymalnie 50 cm x 70 cm,
 • każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace,
 • warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie prac do MDK (pocztą lub osobiście: 43-170 Łaziska Górne, ul. św. Jana Pawła II 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30) do 15 stycznia 2021 roku, do godz. 15.30.
 • każda praca powinna zawierać tytuł bajki, do której się odnosi, oraz dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, tytuł pracy, technika wykonania, adres e-mail oraz numer telefonu opiekuna) oraz podpisaną zgodę opiekuna prawnego o treści:

„Niniejszym oświadczam, że jako opiekun prawny uczestnika zapoznałem się z informacją
na temat ochrony danych osobowych znajdującą się na stronie www.mdk.laziska.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wirtualnego konkursu plastycznego zorganizowanego dla dzieci z Łazisk Górnych w ramach Ferii 2021”

 • Postanowienia końcowe:
 • informacje o wynikach konkursu ukażą się najpóźniej 21 stycznia 2021 r. na stronie internetowej www.mdk.laziska.pl oraz na Facebooku,
 • autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody,
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację prac wykonanych w konkursie.