Konkurs muzyczny

Chcemy, aby to właśnie rozśpiewane dzieci i młodzież wprowadziły w naszą obecnie trudną, szarą rzeczywistość, trochę optymizmu. Zapraszamy zatem młodych mieszkańców Łazisk Górnych(w wieku 10-16 lat) do wzięcia udziału w wirtualnym konkursie muzycznych organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych. Zadaniem młodych wykonawców będzie wykonanie radosnej, niosącej pozytywny przekaz piosenki. Piosenki, która wywoła uśmiech na twarzach tych, którzy będą jej słuchać i będą ją oglądać. Jesteśmy przekonani, że to się doskonale uda!

FERIE 2021
REGULAMIN WIRTUALNEGO KONKURSU MUZYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W krainie pozytywnych dźwięków.

 1. Organizator: Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 roku życia zamieszkałych w Łaziskach Górnych.
 2. Konkurs będzie miał formułę konkursu internetowego. Nagrania wideo z występami uczestników zostaną opublikowane na stronie www.mdk.laziska.pl oraz na Facebooku.
 3. Cel konkursu:a. propagowanie kultury muzycznej i edukacja muzyczna dzieci i młodzieży,b. budowanie postaw aktywnego odbiorcy kultury,c. rozwijanie i promocja talentów muzycznych.
 4. Utwór konkursowy:
  a. utwór powinien być utrzymany w radosnej stylistyce i promować pozytywny przekaz,
  b. utworami konkursowymi mogą być piosenki w oryginalnych lub własnych aranżacjach,w tym piosenki wykonywane przez zespoły dziecięce i młodzieżowe, piosenki z filmów itd.
  c. utwory z własnym tekstem i własną muzyką,
  d. maksymalny czas trwania utworu to 4 minuty.
 5. Uczestnictwo w konkursie:
  a. w konkursie mogą brać udział mieszkańcy Łazisk Górnych w wieku od 10 do 16 lat (soliści duety, zespoły),
  b. żeby wziąć udział w konkursie, należy do 17 stycznia 2021 r. przesłać na adres mdk@mdk.laziska.pl formularz zgłoszenia oraz przesłać film wideo w występem za pomocą internetowej platformy do przesyłania plików (np. WeTransfer) na adres mdk@mdk.laziska.pl,
  c. każdy z podmiotów wykonawczych może zgłosić 1 film,
  d. formularz zgłoszenia powinien zawierać: tytuł i dane autorów piosenki (imię i nazwisko autora słów, imię i nazwisko autora muzyki), dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu opiekuna) oraz podpisaną zgodę opiekuna prawnego o treści:
  „Niniejszym oświadczam, że jako opiekun prawny uczestnika zapoznałem się z informacją na temat ochrony danych osobowych znajdującą się na stronie www.mdk.laziska.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wirtualnego konkursu muzycznego dla dzieci z Łazisk Górnych – W krainie pozytywnych dźwięków”.
 6. Komisja konkursowa będzie oceniać występy, biorąc pod uwagę:a. dobór repertuaru,b. wykonanie (znajomość tekstu, walory wokalne),c. ogólny wyraz artystyczny.
 7. Postanowienia końcowe:
  a. informacje o wynikach konkursu ukażą się najpóźniej 21 stycznia 2021 r. na stronie internetowej www.mdk.laziska.pl oraz na Facebooku,
  b. autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody,
  c. udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację filmów nadesłanych na konkurs.