Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży

Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MDK w Łaziskach Górnych

20 maja 2023 r.

ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury w Łaziskach

CEL ZAWODÓW:
– popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży z powiatu mikołowskiego
– zdobywanie kategorii szachowych, turniej klasyfikacyjny zgłoszony do ŚIZSzach

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:
– 20 maja 2023 r., Miejski Dom Kultury, ul. św. Jana Pawła II 2
– rozpoczęcie o godzinie 10:00, zakończenie około godziny 14:00

SYSTEM ROZGRYWEK:
– 6 rund, tempo gry po 30 minut na partię dla zawodnika
– obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz PZSzach

TRZY GRUPY WIEKOWE:
– grupa A do lat 8 (2015 i młodsi)
– grupa B do lat 11 (2012 i młodsi)
– grupa C do lat 15 (2008 i młodsi)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
– po 3 nagrody w każdej kategorii
– upominki dla wszystkich uczestników turnieju

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w turnieju mogą wziąć udział wszystkie chętne dzieci oraz młodzież z powiatu mikołowskiego (Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Gostyń, Wyry) i nieposiadających kategorii szachowych lub do rankingu 1400 PZSzach włącznie
zgłoszenia udziału w turnieju należy dokonać najpóźniej do 16 maja 2023 r. na adres email:
szachy.martin@gmail.com lub telefonicznie 515 990 430

(w zgłoszeniu konieczne: imię, nazwisko, miejscowość i data urodzenia)
– udział w turnieju szachowym jest całkowicie bezpłatny

HARMONOGRAM TURNIEJU:
– weryfikacja i potwierdzenie zgłoszeń w dniu turnieju, tj. 20 maja 2023 r., w godz. 9:15–9:45
– rozpoczęcie turnieju o godzinie 10:00, zakończenie i wręczenie nagród około godziny 14:00

UWAGI KOŃCOWE:
– organizator zapewnia szachy oraz zegary wszystkim uczestnikom rozgrywek
– organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji komunikatu
– w turnieju jest możliwość uzyskania V i IV kategorii szachowej
– ilość miejsc w turnieju jest ograniczona do 50, decyduje kolejność zgłoszeń.