Warsztaty techniczne LEGO dla dzieci

W sobotę, 15 kwietnia, Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych zaprasza dzieci w wieku 7–14 lat na bezpłatne warsztaty FACHMAN.

Warsztaty techniczne dla dzieci będą prowadzone z wykorzystaniem klocków LEGO „Fachman”.
Korzystając z zestawów edukacyjnych opartych na klockach LEGO, stworzone zostaną dla uczestników atrakcyjne warunki do nauki opartej o eksperyment, stymulującej ciekawość świata i pozwalające realizować tematy związane z techniką.

Projekt skierowany do dzieci Miasta Łaziska Górne.

MDK w Łaziskach Górnych: godz. 10:00–11:00 oraz 11:30–12:30.

Filia MDK w Łaziskach Dolnych: godz. 14:00–15:00.

Zajęcia są nieodpłatne.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY: tel. 731 695 279.
Prosimy dzwonić po godz. 16:00

Ilość miejsc ograniczona!

***

Warsztaty będą prowadzone przez Stowarzyszenie „SK”.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Łaziska Górne.