Kontakt

Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych

Siedziba:
ul. św. Jana Pawła II 2,
43-170 Łaziska Górne
nr tel: (32) 22 41 033
tel. kom: 602 515 228
e-mail: mdk@mdk.laziska.pl

Filia:
w Łaziskach Średnich
ul. św. Barbary 17
nr tel: (32) 22 44 818

Dyrektorem MDK w Łaziskach Górnych jest mgr Ewa Moćko.

MDK jest wydawcą lokalnej „Gazety Łaziskiej”.
Redakcja jest czynna od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
gazetalaziska@mdk.laziska.pl
nr tel: (32) 738 92 29

Uwaga! Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy numer konta bankowego MDK:

ING Bank Śląski 12 1050 1399 1000 0090 8029 3252