Kontakt

Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych

Siedziba:
ul. św. Jana Pawła II 2,
43-170 Łaziska Górne
nr tel: (32) 22 41 033
tel. kom: 602 515 228
e-mail: mdk@mdk.laziska.pl

Filia:
w Łaziskach Średnich
ul. św. Barbary 17
nr tel: (32) 22 44 818

Filia:
w Łaziskach Dolnych
ul. Mikołowska 25

Dyrektorem MDK w Łaziskach Górnych jest mgr Ewa Moćko.

Numer konta bankowego MDK:

MBS Mikołów 79 8436 0003 0000 0026 8457 0004