Zajęcia UTW

Język angielski dla początkujących

poniedziałki, godz. 10.00-11.30, PIERWSZE ZAJĘCIA: 27 września
Odpłatność: łaziszczanie – 6 zł za zajęcia, osoby spoza Łazisk Górnych – 10 zł
Prowadzenie: Justyna Żogała

Język angielski (kontynuacja z roku poprzedniego)

środy, godz. 17.00-18.30, PIERWSZE ZAJĘCIA: 29 września
Odpłatność: łaziszczanie – 6 zł za zajęcia, osoby spoza Łazisk Górnych – 10 zł
Prowadzenie: Justyna Żogała

Język niemiecki (kontynuacja)

czwartki, godz. 17.00-18.30. PIERWSZE ZAJĘCIA: 7 października
Odpłatność: łaziszczanie – 6 zł za zajęcia, osoby spoza Łazisk Górnych – 10 zł
Prowadzenie: Jolanta Chrost
Uwaga! Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie się minimum 10 słuchaczy.

Zajęcia ruchowe „Taniec liniowy”

poniedziałki, godz. 16.30-18.00, PIERWSZE ZAJĘCIA: 27 września
Odpłatność: łaziszczanie – 6 zł za zajęcia, osoby spoza Łazisk Górnych – 10 zł
Prowadzenie: Adam Foks

Zajęcia ruchowe „Pilates”

środy, godz. 9.00-10.00, PIERWSZE ZAJĘCIA: 29 września
Odpłatność: łaziszczanie – 6 zł za zajęcia, osoby spoza Łazisk Górnych – 10 zł
Prowadzenie: Beata Mendel

Zajęcia ruchowe „FIT kręgosłup”

czwartki, grupa I – godz. 9.30-10.30, grupa II – godz. 10.40-11.40
PIERWSZE ZAJĘCIA: 23 września
Odpłatność: łaziszczanie – 6 zł za zajęcia, osoby spoza Łazisk Górnych – 10 zł
Prowadzenie: Karolina Paździorek

Joga

wtorki, Grupa I – godz. 9.00-10.30, grupa II – godz. 10.45-12.15
PIERWSZE ZAJĘCIA: 28 września
Odpłatność: łaziszczanie – 6 zł za zajęcia, osoby spoza Łazisk Górnych – 10 zł
Prowadzenie: Katarzyna Plucińska

Latino solo dla pań

wtorki, godz. 18.15-19.15, PIERWSZE ZAJĘCIA: 21 września
Odpłatność: łaziszczanie – 6 zł za zajęcia, osoby spoza Łazisk Górnych – 10 zł
Prowadzenie: Maciej Nagórski i Magdalena Froń – para taneczna najwyższej narodowej klasy S

Pracownia sztuk rozmaitych
(malarstwo, makrama, makatka, rysunek, rzeźba, rękodzieło, papier mache, papierowa wiklina…)

poniedziałki, godz. 10.00-11.30, PIERWSZE ZAJĘCIA: 27 września
Odpłatność: łaziszczanie – 6 zł za zajęcia, osoby spoza Łazisk Górnych – 10 zł
Prowadzenie: Iwona Germanek

Wyjazdy na basen do Wodnego Parku Tychy (aquafitness i rekreacja)

poniedziałki, wyjazd z Łazisk Górnych o godz. 17.30
Odpłatność: 48 zł/ za jeden wyjazd, płatne z góry za cały miesiąc na początku każdego miesiąca

Klub gier planszowych

poniedziałki, godz. 16.30, PIERWSZE ZAJĘCIA: 4 października
Odpłatność: łaziszczanie – 6 zł za zajęcia, osoby spoza Łazisk Górnych – 10 zł
Prowadzenie: Michał Piwoński