Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łaziskach Górnych działa przy MDK od 2015 roku. Propozycja utworzenia takiego uniwersytetu jest wynikiem rozmów z seniorami i odpowiedzią na ich zapotrzebowania. Coraz więcej osób starszych poszukuje możliwości spędzania wolnego czasu poza domem. Proponujemy seniorom wszelkiego rodzaju zajęcia ruchowe, lekcje języków obcych, wykłady i spotkania z interesującymi ludźmi, wspólne wycieczki oraz biesiady. Chcąc nadać działalności, którą już prowadzimy, a chcemy jeszcze znacznie poszerzyć, odpowiednią formę organizacyjną, utworzyliśmy w Łaziskach Górnych lokalny Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W roku akademickim 2023/2024 zapraszamy zarówno mieszkańców Łazisk Górnych w wieku 50+ jak i seniorów spoza naszego miasta.