Rada słuchaczy

Rada słuchaczy w roku akademickim 2019/2020:

PRZEWODNICZĄCA: Romualda Kulicz
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: Halina Rzytka
SEKRETARZ: Andrzej Chrost
SKARBNIK: Gabriela Kalisz

CZŁONKOWIE:
Irena Kotwa
Urszula Piasecka
Janusz Skrobot
Zofia Strzoda
Czesław Synowiec
Joanna Żurek