1200 łaziszczan dla Jasia

Rusza kolejna akcja na rzecz chorego łaziszczanina Jasia Suchonia. Projekt 1200 łaziszczan dla Jasia ma zmobilizować minimum 1200 osób z Łazisk – i nie tylko – do wpłacania stale raz w miesiącu kwoty 20 zł. To stosunkowo niewielka kwota dla pojedynczej osoby, a w sumie zapewni niezbędną pomoc finansową – 1200 x 20 zł oznacza 24 000 zł potrzebne rodzinie Jasia miesięcznie na zakup jednego opakowania leku.

Żeby dołączyć do projektu należy wypełnić deklarację, która jest dostępna na stronie internetowej http://fundacjastonoga.pl/1200laziszczan, w siedzibie Fundacji Stonoga przy ul. Pszczyńskiej 25 w Mikołowie oraz w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych, ul. św. Jana Pawła II 2, sekretariat – pokój nr 12. Deklarację można też pobrać bezpośrednio ze strony MDK (załącznik poniżej). Uczestnik projektu zobowiązuje się do wpłaty kwoty określonej w deklaracji na konto Fundacji Stonoga: 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166 z dopiskiem: Jan Suchoń, Projekt 1200 Łaziszczan. Jeżeli ilość środków pieniężnych wpływających na konto fundacji w ramach tej akcji będzie wystarczająca na pokrycie faktury za lek, fundacja zobowiązuje się do jego zakupu.

Akcja ruszyła 14 stycznia i potrwa rok. Wypełnioną deklarację można dostarczyć do fundacji osobiście lub za pośrednictwem poczty, zostawić w MDK w Łaziskach Górnych lub przesłać skan na adres: fundacja@fundacjastonoga.pl. Do akcji można przystąpić w każdym momencie, a deklaracja zaczyna obowiązywać z dniem jej podpisania.

deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie-charytatywnym