Mikołaj on-line

Jak wyobrażacie sobie Mikołaja? Co chcielibyście, żeby wyciągnął właśnie dla Was ze swojego przepastnego wora? A może macie ochotę przekazać mu jakąś osobistą wiadomość?

Na wszystko jest sposób! Wystarczy wziąć udział w konkursie plastycznym, organizowanym przez MDK w Łaziskach Górnych. Umiesz rysować – rysuj! Malujesz – maluj! A może chcesz coś wyrzeźbić albo ulepić?

Mikołajowi spodoba się każda forma. Wszystko zależy od Waszej, dziecięcej wyobraźni!

Każde dziecko w wieku do lat 10, którego praca zostanie dostarczona do MDK  do 30 listopada, otrzyma od Mikołaja prezent! Autorzy najpiękniejszych prac (prace będą oceniane w dwóch kategoriach: I kategoria – dzieci do lat 6, II kategoria – dzieci w wieku 7–10 lat) mogą liczyć na to, że Mikołaj dorzuci w prezencie jeszcze coś ekstra! Regulamin konkursu dostępny na stronie www.mdk.laziska.pl.

REGULAMIN  MIKOŁAJKOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

 1. Organizator: Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 10 roku życia zamieszkałych w Łaziskach Górnych.
 2. Zadanie konkursowe: stworzenie pracy plastycznej nawiązującej w swojej treści do Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia. Prace nie mogą kopiować prac powszechnie znanych lub wcześniej publikowanych, organizatorzy promują prace oryginalne, charakteryzujące się naturalnością wypowiedzi i pomysłowością wykonania.
 3. Cel:
  1. rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
  2. rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 4. Uczestnicy: Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria: dzieci do 6 roku życia

II kategoria: dzieci w wieku 7-10 lat

 • Warunki konkursu:
 • technika wykonania pracy: dowolna (grafika, rysunek, malarstwo, inne techniki)
  z wyłączeniem technik komputerowych,
 • format pracy: maksymalnie 50 cm x 70 cm,
 • każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace,
 • warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie prac do MDK (pocztą lub osobiście: Łaziska Górne, ul. św. Jana Pawła II 2 – w godz. od 7.30 do 15.30) do 30 listopada 2020 roku, do godz. 15.30.
 • praca powinna zawierać dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, tytuł kartki, technika wykonania, adres e-mail oraz numer telefonu opiekuna) oraz podpisaną zgodę opiekuna prawnego o treści:

„Niniejszym oświadczam, że jako opiekun prawny uczestnika zapoznałem się z informacją na temat ochrony danych osobowych znajdującą się na stronie www.mdk.laziska.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby mikołajkowego konkursu plastycznego dla dzieci z Łazisk Górnych

 • Postanowienia końcowe:
 • informacje o wynikach konkursu ukażą się najpóźniej  3 grudnia 2020 r. na stronie internetowej www.mdk.laziska.pl oraz na Facebooku,
 • wszystkie dzieci otrzymają prezent od Św. Mikołaja a najlepsze prace nagrody
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu konkursu.