Moje piękne wakacje podczas pandemii. Konkurs plastyczny

w dniu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

MOJE PIĘKNE WAKACJE PODCZAS PANDEMII

 1. Organizator: Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 17 roku życia zamieszkałych w Łaziskach Górnych.
 2. Zadanie konkursowe: stworzenie pracy plastycznej nawiązującej w swojej treści do szczególnych warunków, jakie z powodu ograniczeń związanych z pandemią napotkały dzieci podczas wakacji. Prace nie mogą kopiować prac powszechnie znanych lub wcześniej publikowanych, organizatorzy promują prace oryginalne, charakteryzujące się naturalnością wypowiedzi i pomysłowością wykonania.
 3. Cel:
  1. rozbudzenie zainteresowania otaczającą nas rzeczywistością,
  2. rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
  3. rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 4. Uczestnicy: Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych:
  I kategoria: dzieci do 6 roku życia
  II kategoria: dzieci w wieku 7-11 lat
  III kategoria: dzieci i młodzież w wieku 12-17 lat
 1. Warunki konkursu:
  A. technika wykonania pracy: dowolna (grafika, rysunek, malarstwo, inne techniki) z wyłączeniem technik komputerowych,
  B. format pracy: maksymalnie 50 cm x 70 cm,
  C. każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace,
  D. warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie prac do MDK (pocztą lub osobiście: Łaziska Górne, ul. św. Jana Pawła II 2 – w godz. od 7.30 do 15.30) do 28 sierpnia 2020 roku, do godz. 15.30.
  E.praca powinna zawierać dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, tytuł kartki, technika wykonania, adres e-mail oraz numer telefonu opiekuna) oraz podpisaną zgodę opiekuna prawnego o treści:
  „Niniejszym oświadczam, że jako opiekun prawny uczestnika zapoznałem się z informacją na temat ochrony danych osobowych znajdującą się na stronie www.mdk.laziska.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu plastycznego dla dzieci z Łazisk Górnych MOJE PIĘKNE WAKACJE PODCZAS PANDEMII.”
 1. Postanowienia końcowe:
  A. informacje o wynikach konkursu ukażą się najpóźniej 4 września 2020 r. na stronie internetowej mdk.laziska.pl oraz na Facebooku,
  B. autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody,
  C. najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w MDK,
  D. udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu konkursu.