Tajemnica mojej wyobraźni. Wystawa

Zapraszamy do MDK na wystawę sztuki tworzonej przez osoby niepełnosprawne – sala nr 13 w MDK.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 18 lat organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Autorami prac są uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej.

Celem konkursu, jest rozwój osobisty osób niepełnosprawnych, a także zwrócenie uwagi opinii publicznej na walory artystyczne sztuki nieprofesjonalnej. W swoich pracach artyści wyrażają siebie, swoje uczucia, emocje… Często powstają one w wielkim trudzie i skupieniu, wymagają dużej cierpliwości i precyzji… Dzieła te są szczere, prawdziwe, a nade wszystko
są odzwierciedleniem duszy artysty i to sprawia, że są wyjątkowe…

Prace konkursowe zgłaszane są w 5 kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek
i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja oraz fotografia. W bieżącym roku, pomimo trudności związanych z pandemią do Oddziału Śląskiego PFRON wpłynęło aż 156 prac z 39 placówek z całego województwa.