Z archiwum MDK…

w dniu

Łaziskie Spotkania Teatralne – 13 kwietnia 2003 roku
Gość specjalny: Trzeci Oddech Kaczuchy