II Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży

w dniu

II TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSKIM DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH
18 maja 2024 r.

ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury w Łaziskach

CEL ZAWODÓW:
Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży z powiatu mikołowskiego.
Zdobywanie kategorii szachowych, turniej klasyfikacyjny zgłoszony do ŚIZSzach.

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:
18 maja 2024 r., Miejski Dom Kultury, ul. św. Jana Pawła II .2
Rozpoczęcie o godzinie 10:00, zakończenie około godziny 14:00.

SYSTEM ROZGRYWEK:
6 rund, tempo gry po 30 minut na partię dla zawodnika.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz PZSzach.

DWIE GRUPY WIEKOWE:
Grupa A do lat 10 (2014 i młodsi)
Grupa B do lat 16 (2008 i młodsi)

WYRÓŻNIENIA:
Nagrody rzeczowe za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca – osobno klasyfikacje do lat 10 i 16.
Upominki dla wszystkich uczestników turnieju szachowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju mogą wziąć udział wszystkie chętne dzieci oraz młodzież z powiatu mikołowskiego (Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Gostyń, Wyry) i nieposiadających kategorii szachowych lub do rankingu 1400 PZSzach włącznie.
Zgłoszenia udziału w turnieju należy dokonać najpóźniej do 14 maja 2024 r. na adres email:
szachy.martin@gmail.com lub telefonicznie 515 990 430
(w zgłoszeniu konieczne: imię, nazwisko, miejscowość i data urodzenia).
Udział w turnieju szachowym jest całkowicie bezpłatny.

HARMONOGRAM TURNIEJU:
Weryfikacja i potwierdzenie zgłoszeń w dniu turnieju, tj. 18 maja 2024 r., w godz. 9:15–9:45.
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10:00, zakończenie i wręczenie nagród około godziny 14:00.

UWAGI KOŃCOWE:
Organizator zapewnia szachy oraz zegary wszystkim uczestnikom rozgrywek.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji komunikatu.
W turnieju jest możliwość uzyskania V i IV kategorii szachowej.
Ilość miejsc w turnieju jest ograniczona do 50, decyduje kolejność zgłoszeń.