Pisanka na miarę XXI wieku. Konkurs plastyczny

REGULAMIN WIELKANOCNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z ŁAZISK GÓRNYCH „PISANKA NA MIARĘ XXI WIEKU”

Organizator: Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 12 lat oraz osób powyżej 18 roku życia zamieszkałych w Łaziskach Górnych.

Zadanie konkursowe: stworzenie oryginalnej pisanki wielkanocnej. Prace nie mogą kopiować wzorów powszechnie znanych lub wcześniej publikowanych, organizatorzy promują prace oryginalne, charakteryzujące się naturalnością wypowiedzi i pomysłowością wykonania.

Cel:
a. popularyzacja i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych,
b. rozbudzenie wyobraźni i kreatywności w tworzeniu pisanek ze względu na to, że powoli staje się to coraz mniej popularne,
c. rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
d. rozwijanie wrażliwości estetycznej i ekspresji twórczej,
e. uwrażliwianie na piękno sztuki i otaczających nas przedmiotów.

Uczestnicy: Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria: dzieci do 8 roku życia
II kategoria: dzieci i młodzież w wieku 9-12 lat
III kategoria: osoby powyżej 18 roku życia.

Warunki konkursu:
a. technika wykonania pisanki: dowolna (jury będzie promowało pisanki wyróżniające się oryginalnością oraz starannością wykonania),
b. każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 pisanki,
c. warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie pisanek do MDK na adres: Łaziska Górne, ul. św. Jana Pawła II 2 – w godz. od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku) do 25 marca 2021 roku, do godz. 15.30.
d. do pisanki należy dołączyć informację zawierającą następujące dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, tytuł (opcjonalnie), technika wykonania, adres e-mail oraz numer telefonu uczestnika bądź opiekuna (jeśli w konkursie bierze udział osoba niepełnoletnia) oraz zgodę podpisaną przez uczestnika lub opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich) o treści:
„Niniejszym oświadczam, że jako uczestnik / opiekun prawny uczestnika zapoznałem się z informacją na temat ochrony danych osobowych znajdującą się na stronie www.mdk.laziska.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Wielkanocnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i dorosłych z Łazisk Górnych Pisanka na miarę XXI wieku”.

Postanowienia końcowe:
a. informacje o wynikach konkursu ukażą się do 29 marca 2021 r. na stronie internetowej www.mdk.laziska.pl oraz na Facebooku,
b. autorzy najciekawszych pisanek otrzymają nagrody i wyróżnienia,
c. udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu konkursu.

Postanowienia końcowe:
a. informacje o wynikach konkursu ukażą się do 29 marca 2021 r. na stronie internetowej www.mdk.laziska.pl oraz na Facebooku,
b. autorzy najciekawszych pisanek otrzymają nagrody i wyróżnienia,
c. udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu konkursu.