Turniej kręglarski dla słuchaczy UTW

W czwartek, 18 stycznia 2024 roku, zapraszamy na turniej kręglarski z nagrodami.

Uwaga! Wyjazd wyłącznie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łaziskach Górnych.

Turniej odbędzie się w kręgielni w Łaziskach Średnich.
Wyjazd z Łazisk Górnych o godzinie 16:15.

Odpłatność – 10 zł
Zapisy przyjmuje księgowość MDK, tel. 32 224 10 33.

Ilość miejsc ograniczona!